Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Ingenious Creators – Tworzymy cyfrowe książki”

Przykładowe projekty uczestników innowacji: