Warsztaty o autyzmie

Dnia 27 kwietnia 2022 r. uczniowie klas: 6 b i 7 c wzięli udział w warsztatach pt. „Uczeń ze spektrum autyzmu. Te same zmysły, inne odczucia”.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez panie: Ewę Frankowską i Iwonę Górską. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Ośrodka Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu sąsiadującego z naszą szkołą: pan Marcin Kruhlej – dyrektor OSTO oraz pani Katarzyna Sznajder – Grześ -wicedyrektor OSTO.
Nasi uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, poznać ich zachowania, trudności, ograniczenia, ale też potrzeby, szczególne uzdolnienia. Dowiedzieli się także, jak osoba ze spektrum autyzmu komunikuje się z innymi, poznali narzędzia takiego porozumiewania się. Mogli też dostrzec, jak widzi ona rzeczywistość, jak jej zmysły odbierają bodźce z otoczenia. Doświadczyli takiej pracy zmysłów, biorąc udział w kilku ćwiczeniach. Na przykład: z zamkniętymi
i zawiązanymi oczami oraz zimowymi, grubymi rękawicami na dłoniach musieli poczuć i powiedzieć, jaki przedmiot trzymają; z zamkniętymi i zawiązanymi oczami mieli określić, jaki zapach przed chwilą wąchali; ich zadaniem było też usłyszeć polecenie zagłuszane przez wiele innych dźwięków.
To były niezwykle ciekawe, potrzebne i pouczające warsztaty.