Akademia Przyszłości

Już kolejny rok w naszej szkole gości prestiżowa Akademia Przyszłości 2021/2022. Dnia 3 listopada odbyła się Inauguracja innowacyjnego projektu tutoringu we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Wiosna”. Szkoła współpracuje z Akademią Przyszłości od marca 2016 roku.
AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI powstała po to, aby pomagać uczniom w przezwyciężaniu kłopotów w szkole. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której dziecko spotyka się
z drugim człowiekiem, dorosłym, który poświęca mu swój czas i uwagę, jest dla niego mądrym towarzyszem. Akademia Przyszłości wyposaża dziecko w zasoby
i doświadczenia, dzięki którym może pokonać dotychczasowe przeszkody i poradzić sobie w dorosłym życiu – przede wszystkim buduje w dziecku poczucie własnej wartości.
W roku szkolnym 2021/2022 programem objętych zostało 11 uczniów naszej szkoły, którzy korzystają z pomocy wolontariusza – tutora . Spotkania z dzieckiem odbywają się w szkole, co tydzień i trwają jedną godzinę. Na jedno dziecko przypada jeden wolontariusz, który obejmuje je kompleksową opieką dotyczącą nie tylko nauki i problemów szkolnych, ale również sytuacji rodzinnej i kontaktów z rówieśnikami. Wspaniali, młodzi ludzie, wolontariusze, studenci wyższych uczelni, poświęcają swój zapał i czas, aby pomagać naszym uczniom.
Koordynatorem szkolnym projektu Akademii Przyszłości jest pedagog szkolny Anna Gryc, koordynatorem regionalnym – Marta Szafran , liderem naszych wolontariuszy
w placówce jest Emilia Busłowicz.
Udział w Akademii jest dobrowolny i bezpłatny.

Szczegóły można znaleźć na stronach:
www.akademiaprzyszlosci.org.pl
www.zostantutorem.pl
www.wiosna.org.pl