,,Podaruj Słonika” – twórcze warsztaty integracyjno-charytatywne dla uczniów kl. 3a i 3b z rodzicami

W dniach 6 i 7 kwietnia odbyły się charytatywne warsztaty twórcze o wolontariacie pt. ,,Podaruj Słonika”. Były to zajęcia integracyjne dla uczniów klasy 3 a
z rodzicami oraz 3b z rodzicami i wychowawcami : Mirosławą Pruszyńską i Hanna Ostaszewską oraz Katarzyną Sidorczuk i Ireną Rostkowską.
Prowadzącą warsztaty była pani Marta Chruściel z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Przystań” w Kostrach Noskach dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zgromadzeni dowiedzieli się, że to niepełnosprawni podopieczni, pracownicy Stowarzyszenia Pomocy Szansa
i zaprzyjaźnieni seniorzy przygotowali słonikowe wykroje z niepotrzebnych już koszul i innych materiałów, w których widzieli to, czego inni już nie dostrzegali. Jednak te osoby nie są w stanie pomóc ,,Słonikom” w spełnieniu ich najskrytszego marzenia – w poznaniu przyjaciela, który go przygarnie i pokaże świat.
W celem naszego spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów i ich rodziców o wolontariacie – po co jest wolontariat i co nam daje bezinteresowne pomaganie innym. Uczestnicy zagrali też tematyczne scenki dramowe.
Poznali inspirujące gry i zabawy o pomaganiu oraz współpracy i sami doskonale się bawili.
W głównej części warsztatów – każdy wybrał sobie wykrojonego słonika, którego mógł wykonać na formę przytulanki. Uczniowie wypełnili słoniki mięciutkimi włóknami. Przyszyli guzikowe oczy, wszyli ogonek i zaszyli nićmi.
Tak pięknie wykonane kolorowe słoniki stały się już na zawsze własnością wykonawców i zamieszkały w ich domach, aby sprawiać radość każdemu, kto go przytuli.
Wszystkim uczestnikom towarzyszył wspaniały nastrój, uśmiechy, a co najważniejsze doskonała współpraca w czasie zabaw, a także podczas tworzenia przytulanki.
Naszym warsztatom przyświecał szczytny cel i słowa Papieża Franciszka: ,,Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”. 
Uczestnicy podarowali dobro płynące z serca w postaci cegiełki na rozbudowę OREW
,,Przystań” w Kostrach Noskach.

Hanna Ostaszewska