Projekt edukacyjny: „Może poznajmy nasze morze?”

W kwietniu 2022r odbył się projekt edukacyjny na temat ochrony Bałtyku. Uczniowie
z klasy integracyjnej 8a poszerzyli swoją wiedzę o Bałtyku oraz jego ochronie. Wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Może poznajmy nasze morze?” organizowanym przez MSC – Marine Stewardship Council, międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów, mórz. Organizacja walczy
z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne.
Opiekunowie: Jolanta Trocka i Agnieszka Sieńczuk