Wyniki szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Zaświeć się na niebiesko”

W naszej szkole odbył się szkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Zaświeć się na niebiesko”. Wpisał się on w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który obchodzony jest 2 kwietnia. Skierowany był do wszystkich uczniów i miał na celu wzbudzenie wśród nich zainteresowania tematyką autyzmu, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec osób z autyzmem. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do organizatorek wpłynęło dużo ciekawych, oryginalnych i ukazujących wrażliwość autorów prac.
Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i wybrane, nagrodzone prace.

Organizatorki: Ewa Frankowska, Iwona Górska, Magdalena Mroczko