Wyniki II Miejskiego Konkursu Poetyckiego „Bohater literacki w wersach wiersza ukryty”