Cały rok szkolny 2021-2022 świętujemy Jubileusz 20-lecia SP 50 w Białymstoku!!!