„Dobro powraca- mój pomysł na wolontariat”

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałam Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku. Każdy uczestnik może zgłosić jedno, samodzielnie napisane i wcześniej niepublikowane opowiadanie, które powinno przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym. czytaj więcej>>>