Master of Grammar

Międzyszkolny konkurs gramatyki języka angielskiego dla uczniów klas siódmych SP50 w Białymstoku i SP w Kleosinie