Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Konkursy

ROK SZKOLNY 2019/2020
 
KONKURSY SZKOLNE
  • Szkolny Konkurs Informatyczny „W poszukiwaniu Św. Mikołaja” czytaj więcej>>
 
 
ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 

KONKURSY SZKOLNE

 

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

 

KONKURSY WOJEWÓDZKIE
 
  • Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Dobro musi zwyciężyć” – prześlij dalej” czytaj więcej>>
Karta zgłoszeniowa kliknij tutaj>>
Regulamin konkursu kliknij tutaj>>
  • Rozstrzygnięcie  Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt. „Dobro musi zwyciężyć” – prześlij dalej” czytaj więcej>>
  • Lista laureatów i osób wyróżnionych czytaj więcej>>
KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE 
 
  • II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej „O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej” czytaj więcej>>

Regulamin konkursu kliknij tutaj>>
Harmonogram kliknij tutaj>>
Literatura kliknij tutaj>>

Literatura "Zarys dziejów Polski" kliknij tutaj>>

Zagadnienia do II Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jadwigi Królowej kliknij tutaj>>

Test z ubiegłego roku kliknij tutaj>>, załącznik do zad. 20

Zgoda na przetwarzanie danych kliknij tutaj>>
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kliknij tutaj>>

 

 
 
 
ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Konkursy:

  

    Kandydatki do konkursu „Królowa Roku SP 50 2018/ 2019”  czytaj więcej>>

    Regulamin konkursu „Królowa Roku 2018/ 2019” czytaj więcej>>


Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2017/ 2018