Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w naszej szkole prowadzą nauczycielki - terapeutki. Uczęszczają na nie dzieci z klas I - III, które mają problemy z czytaniem, pisaniem, ortografią, liczeniem, rozwiązywaniem zadań. Zajęcia odbywają się w niewielkich 3-5 osobowych grupach.

    Nauczycielki korzystają z licznych pomocy dydaktycznych. Aby zajęcia były bardziej atrakcyjne, samodzielnie wykonują pomoce dydaktyczne i karty pracy, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb ucznia.

W trakcie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych nauczyciel - terapeuta usprawnia działanie funkcji zaburzonych, wytwarza prawidłowe mechanizmy kompensacyjne i pomaga w pokonywaniu trudności szkolnych. Jednocześnie życzliwie wspiera i zachęca ucznia do aktywnego wykonywania ćwiczeń.

Nauczyciel zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, chwali chęci i wysiłek wkładany w naukę.

 

     Celem prowadzonych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla uczniów klas I - III jest:
 • usprawnianie manualne i grafomotoryczne,
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania,
 • doskonalenie poprawności gramatycznej, ortograficznej i stylistycznej,
 • kształcenie umiejętności matematycznych,
 • stymulowanie rozwoju emocjonalno - motywacyjnego.

 

     Rodzice uczniów często rozmawiają z nauczycielami - terapeutami o postępach w nauce dziecka i otrzymują do wglądu karty pracy, zeszyty i prace plastyczno - techniczne.

 

    Przykładowe ćwiczenia stosowane na zajęciach do pracy z dzieckiem

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne:

 • prace plastyczno - techniczne z zastosowaniem różnych technik, np.: malowanie farbami, rysowanie, lepienie, wycinanie, wyrywanie,
 • kalkowanie, odwzorowywanie figur, obrazków, liter, pisanie po śladzie,
 • ćwiczenia w kaligrafii pisma.

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo - ruchową:

 • układanie wzorów z części (domina, klocki, loteryjki, układanki, puzzle),
 • kończenie zaczętych rysunków,
 • porównywanie wzorów,
 • tworzenie wyrazów z podanych liter,

Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:

 • podawanie przez dziecko głosek i sylab w wyrazie (liczenie głosek i sylab w wyrazie, wyróżnianie samogłosek i spółgłosek),
 • kończenie rozpoczętego wyrazu, zdania,
 • wystukiwanie rytmów,
 • nauka na pamięć krótkich wierszy.

Ćwiczenia doskonalące technikę czytania:

 • czytanie wyrazów, zdań, tekstów sylabami,
 • czytanie ciche, głośne, chóralne,
 • czytanie fragmentów tekstu na zmianę z dzieckiem.

Ćwiczenia w pisaniu:

 • przepisywanie liter, sylab, wyrazów, zdań po dokonaniu analizy ortograficznej,
 • uzupełnianie luk w wyrazach,
 • układanie zdań z rozsypanek sylabowych, zdaniowych,
 • utrwalanie znajomości poznanych zasad ortograficznych.

    Podane ćwiczenia to tylko wybrane spośród stosowanych przez nauczycielki. Urozmaicone ćwiczenia i atrakcyjne zajęcia zachęcają naszych uczniów do większej aktywności i samodzielności w pokonywaniu trudności w nauce.