Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Świetlica

       Świetlica szkolna jest miejscem odpoczynku, zabawy, nauki oraz rozwoju zainteresowań dzieci.
   Program wychowawczy, opracowany przez zespół nauczycielek świetlicy, pt. : "W 50 - ce na 50" motywuje dzieci do pozytywnych zachowań. Co tydzień wychowankowie świetlicy awansem otrzymują 50 punktów i starają się je zachować. Daje to możliwość korzystania ze świetlicowych atrakcji takich jak: bilard, piłkarzyki, gra TV "play station 2", komputer, gry planszowe, zabawy w kącikach tematycznych, itd. Ważne zasady umieszczone są w widocznym miejscu.
       Wychowankowie świetlicy uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających umiejętności plastyczne, muzyczne, matematyczne. Koła zainteresowań funkcjonują przed południem i po południu. Zajęcia są dobrowolne. Liczą się chęci. Zdolności są wskazane, lecz nie warunkują uczestnictwa.
       Tradycją naszej świetlicy jest organizowanie jesienią i wiosną spotkań integracyjnych z udziałem uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 11 oraz imprez promujących szkołę w środowisku lokalnym przez pryzmat świetlicy z udziałem przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola Nr 32 i Nr 64. Cykliczne spotkania noszą nazwę "Warto być razem"
      Dbamy także o wzmacnianie więzi z rodzinami naszych świetlicowych wychowanków. Zimą organizujemy spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka. Z okazji Dnia Rodziny w SP 50 w maju do wspólnej zabawy zapraszamy rodziców i młodsze rodzeństwo. Jest miło i zabawnie. Spotkania kończą się poczęstunkiem - wypiekami rodziców.
      W roku szkolnym 2007/2008 ukazał się pierwszy egzemplarz "Świetlicowych wieści", w którym utrwalone są ważniejsze wydarzenia świetlicy np. uroczyste przyjęcie dzieci do społeczności świetlicy lub Andrzejki czy Mikołajki. W gazetce stałą rubrykę stanowi także twórczość dziecięca, wywiad z ciekawymi osobami, krzyżówki, rebusy, zagadki. Do tworzenia gazetki włączają się dzieci oraz zespół wychowawczyń świetlicy pod kierunkiem koła redakcyjnego.
      Dzieci świetlicy biorą udział w licznych konkursach wewnątrzszkolnych oraz organizowanych przez świetlice innych szkół. Zdobywają nagrody i wyróżnienia. Wychowawczynie poświęcają wiele czasu, aby dopilnować dzieci w procesie twórczym, który niejednokrotnie jest żmudną pracą.