Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Język angielski

    Dzieci w naszej szkole uczą się języka angielskiego w klasach I-III w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Począwszy od klasy czwartej prawie wszystkie klasy dzielone są na grupy. Dodatkowo lekcje w pracowni multimedialnej, którą dysponujemy od roku szkolnego 2005/2006 umożliwiają uczniom bardziej efektywne rozwijanie sprawności słuchania i mówienia, również poprzez pracę w kilkuosobowych grupach w liczniejszych klasach.
    Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas pozalekcyjnych zajęć językowych, oraz poprzez udział w licznych szkolnych i pozaszkolnych konkursach.