Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Biblioteka

       Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
     Dysponujemy przestronną czytelnią i wypożyczalnią oraz pokojem opracowań zbiorów.
    W czytelni funkcjonuje Centrum Informacji Multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi oraz Centrum Informacji o Patronce Szkoły - Świętej Jadwidze Królowej Polski.
   Oferujemy czytelnikom bogaty księgozbiór woluminów z literatury pięknej i popularnonaukowej, szeroki wybór encyklopedii, słowników, opracowań metodycznych, albumów, zbiór kaset wideo, płyt CD i DVD oraz czasopisma.
    Uczniowie mogą uczestniczyć w projektach bibliotecznych, organizowanych spotkaniach autorskich, inscenizacjach, montażach słowno - muzycznych, wystawach oraz konkursach: czytelniczych, recytatorskich, poetyckich, plastycznych. Chętnie biorą też udział w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej.
     Członkowie aktywu bibliotecznego angażują się w prace związane z działalnością biblioteki.
     Ważnym wydarzeniem w życiu biblioteki jest uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników.