Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Patron szkoły

                                        

 

               Święta Jadwiga, Królowa Polski jest patronem naszej szkoły. Wybraliśmy ją w wyniku głosowania, które miało miejsce w naszej szkole na przełomie listopada i grudnia 2004 r. Głosowali wszyscy: rodzice, nauczyciele i uczniowie. Drugim kandydatem na patrona była Helena Frankiewicz.

             Jadwiga Andegaweńska urodziła się w 1371 albo 1373-4 r. Zmarła bezpotomnie 17 VII 1399 r. w Krakowie, gdzie została pochowana. Była najmłodszą córką Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety Bośniaczki. W 1386 r. została poślubiona przez Władysława Jagiełłę. W 1384 r. koronowano ją na królową Polski. W dzieciństwie zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, przeznaczona została przez matkę na tron polski w związku z niechęcią szlachty polskiej do męża jej starszej siostry Marii, Zygmunta Luksemburskiego, jak i do kontynuacji unii personalnej polsko-węgierskiej (Maria zasiadła na tronie węgierskim).

             Do Polski Jadwiga przybyła w 1384 r. i została koronowana (16 X). Zamiar poślubienia jej i objęcia tronu polskiego zgłaszał Siemowit IV mazowiecki, lecz został on powstrzymany przez wrogą mu szlachtę małopolską i posiłki węgierskie. W 1385 r. pod naciskiem szlachty zerwano, zawarte w wieku dziecięcym, zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem i rozpoczęto pertraktacje z wielkim księciem litewskim Jagiełłą, zakończone jeszcze w tym roku zawarciem unii polsko-litewskiej w Krewie i ślubem obojga monarchów (III 1386 r.).

            Po koronacji Jagiełły Jadwiga zachowała swoje prawa królewskie, a w 1387 r. wzięła udział w wyprawie na Ruś Halicką. Opowiadała się za pokojowym rozstrzygnięciem sporu polsko-krzyżackiego, w latach 1397-98 prowadziła rozmowy z wielkim mistrzem Zakonu Ulrykiem von Jungingen na temat odzyskania ziemi dobrzyńskiej. Przeciwdziałała natomiast dążeniom Witolda, zmierzającym do uniezależnienia ziem litewsko-ruskich od Polski. Część swego majątku przeznaczyła na wskrzeszenie działalności przez Akademię Krakowską.

       Jadwiga została pochowana w katedrze wawelskiej.W 1986 papież Jan Paweł II beatyfikował, a w 1997 kanonizował Jadwigę Andegaweńską.

         17 maja 2005 r. w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość: nadanie imienia - Świętej Jadwigi Królowej Polski. W związku z tym podniosłym dniem nauczycielki języka polskiego - p. G. Makuszewska i p. M. Zimnoch - napisały tekst pieśni, która stała się hymnem naszej szkoły. Słowa utworu nawiązują do życia św. Jadwigi oraz historii naszego kraju. Melodię o wzniosłym charakterze skomponowała nauczycielka muzyki - p. Z. Miks, podkład i aranżację wykonał p. D. Chociej. Poniżej zamieszczony został tekst i melodia hymnu, którego prawykonanie odbyło się 17 maja podczas uroczystości nadania imienia szkole. Wizerunek patronki szkoły - Królowej Jadwigi zdobi ścianę centralną na parterze naszej szkoły. Obraz został namalowany przez p. Alicję Drewicką, która po mistrzowsku zdołała uchwycić charakter i usposobienie patronki.

 

Hymn szkoły

 

W dawnych wiekach na Wawelu królowałaś,

swym uśmiechem mroki komnat rozjaśniałaś,

a poddanych swych: płatnerzy, dworzan, kupców i rycerzy

całym sercem Ty ich wszystkich pokochałaś.

 

Ref.:

 Jadwigo, Królowo!

 Uroczyście daję słowo!

 Swą nauką, zachowaniem

 pozostawać pod władaniem

 Twego ducha, Twej świętości,

 Twojej wielkiej życzliwości,

 Twego ducha, Twej świętości,

 Twojej wielkiej życzliwości.

 

Przed Krzyżaków nawałnicą obroniłaś,

gdy dla Polski chwałę w walce wymodliłaś.

Akademii i nauce, mądrym ludziom oraz sztuce

swoje berło i koronę poświęciłaś.

 

Ref.:

 Jadwigo, Królowo!

 Uroczyście daję słowo!

 Swą nauką, zachowaniem

 pozostawać pod władaniem

 Twego ducha, Twej świętości,

 Twojej wielkiej życzliwości,

 Twego ducha, Twej świętości,

 Twojej wielkiej życzliwości.