Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Obiady

  Obiady

Odpisy za niewykorzystane obiady   (kliknij tutaj>>)

 

     W marcu opłata za obiady wynosi 52,50 zł koszt jednego obiadu – 3,50 zł
ilość obiadów w tym miesiącu 15. ( okres obiadowy 18.03.2019 r. – 05.04.2019 r.)
    Przelewy internetowe proszę dokonywać w terminach 4-8 marca 2019r.
natomiast po odbiór kartek proszę zgłaszać się do pokoju nr 104 (sekretariat) w następujących dniach:
06.03.2019r. ( środa ) w godz. 8:00 - 15:30
07.03.2019r. ( czwartek ) w godz. 8:00 - 15:30
08.03.2019r. ( piątek ) w godz. 8:00 – 15:30
11.03.2010 (poniedziałek ) w godz. 8:00-15:30

Opłaty dla przedszkola:

( okres obiadowy 01.03.2019 r. – 29.03.2019 r.)


Ilość posiłków w marcu 21.
Śniadanie: 1,60 zł x 21 = 33,60 zł
Obiady: 2,80 zł x 21 = 58,80 zł
Podwieczorek: 1,10 zł x 21 = 23,10 zł

 

Opłaty dla zerówek:
( okres obiadowy 01.03.2019 r. – 29.03.2019 r.)


Ilość posiłków w marcu 21.
Śniadanie: 1,60 zł x 21 = 33,60 zł
Obiady: 2,80 zł x 20 = 58,80 zł
Podwieczorek: 1,10 zł x 21 = 23,10 zł

 

 

 Prosimy w miarę możliwości o dostarczenie potwierdzenia dokonanej wpłaty lub wysłania na maila: obiady.sp50@gmail.com Należność za obiady proszę wpłacić na konto szkoły: 71 1240 5211 1111 0010 3557 0443 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, klasa, żywienie za miesiąc ………………… Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu: - (85) - 7489052

 

Opłaty dla nauczycieli:
( okres obiadowy 18.03.2019 r. – 05.04.2019 r.)

Ilość posiłków w marcu 15.
Obiady: 7,50 zł x 15 = 112,50 zł

   

    W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko nauczyciela, żywienie za marzec,
60,00 - koszt przygotowania posiłku, 52,50 - żywienie.

 

  Odpisy

 

  1. Odpisów dokonujemy telefonicznie bądź mail-owo.

  2. W przypadku zgłoszenia przez ucznia, rodzica ucznia, rodzica przedszkolaka  albo, przez pracownika szkoły rezygnacji z posiłku (posiłków), zwrotowi podlegają płatności poniesione za abonament, z wyłączeniem płatności za pierwszy dzień zgłoszenia rezygnacji z posiłku (posiłków).

  3. Rezygnacja z posiłku (posiłków) zgłoszona nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, którego dotyczy rezygnacja, obejmuje także  pierwszy dzień, którego dotyczy rezygnacja z posiłku (posiłków).

  4. Zwroty za niewykorzystane posiłki pomniejszane są w następnym miesiącu. Kwota odpisu zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły. Nie odliczone odpisy nie podlegają zwrotowi.

Warunkiem dokonania odpisu jest dostarczenie niewykorzystanych kartek obiadowych, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź mailowym. Kartki należy dostarczać najpóźniej na dwa dni robocze przed końcem danego miesiąca. Kartki należy z tyłu podpisać – imię, nazwisko, klasa.

 

Wszelkie informacje związane z wyżywieniem proszę kierować pod numer telefonu –  85 - 7489052

 

 Odpisów można dokonywać także drogą mailową na adres obiady.sp50@gmail.com. Odpisy można przesyłać do godziny 16.00.  Odpisy nadesłane po godzinie 16.00
i w weekend będą dokonywane od drugiego dnia w którym nastąpiło zgłoszenie.

 

Załącznik do wydrukowania: