Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

 

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019
 
Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze:
I semestr: 03.09.2018  – 20.01. 2019 r.
II semestr : 04.02.2019 – 21.06.2019 r.
 
Zimowa przerwa świąteczna: 22.12.2018 – 01.01.2019 r.
Ferie zimowe: 21.01.- 03.02.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 – 23.04.2019 r.
 
Sprawdziany:
Próbne egzaminy w kl. VIII:
 • luty 2019 r.
Egzaminy w kl. VIII : 15-17.04.2019 r.
 
Diagnostyczne sprawdziany przedmiotowe:
 • Kl. V – historia; termin: maj 2019 r.
 • Kl. VI - przyroda; termin: maj 2019 r.
 
Za przygotowanie, przeprowadzenie i sprawdzenie sprawdzianów odpowiedzialny jest Zespół do spraw opracowania narzędzi pomiaru dydaktycznego.
Opis i analiza : Zespół do spraw analizy wyników sprawdzianów
 
Sprawdzian kl. III – kwiecień 2019 r. – odpowiedzialny Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego
 
Konsultacje nauczycieli klas IV - VIII z rodzicami:
I semestr: 15.11.2018 r.
II semestr: 15.05.2019 r.
 
Rady pedagogiczne klasyfikacyjne i plenarne: 10.01.2019 r., 16.01.2019 r., 13.06.2019 r.,
17.06.2019 r.
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
 
 • 02.11.2018 r.
 • 07.01.2019 r.
 • 15.04.2019 r.
 • 16.04.2019 r.
 • 17.04.2019 r.
 • 29.04.2019 r.
 • 30.04.2019 r.
 • 02.05.2019 r.