Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły!

26-06-2020
             26 czerwca 2020 r.
Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, koleżanki i koledzy nauczyciele,
pracownicy niepedagogiczni szkoły!
 
     W ten nietypowy czas zamykający rok szkolny 2019/2020 „kreślę” do całej społeczności szkolnej również nietypowe przemówienie. Ktoś zapyta może: „Dlaczego jest nietypowe?”, a odpowiedź na nie nasuwa się niemal sama. Nigdy przedtem nie umieszczałam swojej mowy na stronie internetowej, ponieważ nie było takiej potrzeby. Słów dyrektora szkoły wysłuchiwaliście w dzień zakończenia roku szkolnego „na żywo”, gromadząc się podczas uroczystości w sali gimnastycznej. Wcześniej, zgodnie z tradycją szkoły, najstarsze roczniki spotykały się na balu absolwenta. Ósmoklasiści ze wzruszeniem odbierali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od wychowawców klas, bądź z rąk dyrektora szkoły, jeśli były to osoby wyróżnione w nauce i zachowaniu. Choć najczęściej był to, podobnie jak dzisiaj, gorący, czerwcowy dzień, każdy wystrojony w galowy strój czuł atmosferę końca roku i nadchodzących, upragnionych wakacji. Pożegnania 
z wychowawcami w salach lekcyjnych również odbywały się w uroczystym nastroju.
     Tym razem jednak jest inaczej. Po raz pierwszy w swojej długiej, pedagogicznej karierze zwracam się do Was tą nietypową drogą, dziękując za 10 miesięcy nauki
i nauczania oraz pracy na rzecz uczniów i szkoły. Uznaję ten rok za najtrudniejszy,
w którym przyszło mi zarządzać szkołą, nie tylko zresztą z powodu pandemii, ale
i własnych kłopotów zdrowotnych.
     Dziękuję wszystkim, którzy pracowali z wysiłkiem i zaangażowaniem: uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjno- obsługowym. Okazało się, że mimo wszystkich trudności, nie ma rzeczy niemożliwych i mimo wielu problemów można było zrealizować podstawę programową. Gratuluję tym, którzy po prostu zdali do kolejnej klasy, tym, którzy odbiorą świadectwa z czerwonym paskiem, tym, którzy uzyskali tytuł najlepszego absolwenta oraz tym, którzy rozsławili imię szkoły w konkursach zewnętrznych, w szczególności w wojewódzkich konkursach przedmiotowych (SP nr 50 uplasowała się na zaszczytnym II miejscu w województwie podlaskim) oraz uczestnicząc w konkursach
i projektach ogólnopolskich.
     Drodzy uczniowie, żegnając się ze swoimi wychowawcami pamiętajcie, że nie tylko Wam było trudno uczyć się nie przychodząc do szkoły. Nauczyciele również chcieliby spotykać się z Wami w klasach szkolnych i uczyć tak, jak to odbywało się do marca. Pandemia uniemożliwiła jednak takie lekcje i życzę Wam, aby zakończyła się wraz
z końcem roku szkolnego, tak abyście mogli nowy rok szkolny powitać już w murach
„50- tki”. Nabierajcie sił na wakacjach, uczcie się czerpiąc informacje i przeżycia
z obserwacji świata przyrody, wsłuchując się w otaczającą rzeczywistość.
     Waszym pedagogom życzę dużo spokoju po trudach zdalnego nauczania, które tylko
z pozoru wydaje się proste. Oby Państwa wysiłek przełożył się na dalsze postępy uczniów oraz satysfakcję z rzetelnie wykonywanej pracy zawodowej.
     Rodzicom dziękuję za trud włożony w codzienne wsparcie nauczycieli w procesie nauczania i wychowania, szczególnie podczas pandemii.
     Pracownikom niepedagogicznym dziękuję za całoroczne, solidne wykonywanie obowiązków.
     Szanownym księżom z serca dziękuję za każdą modlitwę w intencji szkolnej społeczności.
     Swoim zastępcom, wicedyrektorom szkoły dziękuję za sprawne współzarządzanie szkołą.
 
                                               Z nadzieją na dobry czas wakacji oraz lepszy nowy rok szkolny
                                                           Teresa Halina Duniewska - dyrektor szkoły