Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Szanowni Rodzice!

25-03-2020
     Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku informuje, że od 25.03.2020 r. nauczyciele będą realizować podstawę programową z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     Proszę każdego rodzica o kontrolowanie, czy ich dzieci korzystają z nauki online. Potwierdzeniem udziału dzieci w zajęciach jest systematyczne odbieranie wiadomości od nauczycieli. Bardzo proszę
o ścisły kontakt z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły.
     Życzę zdrowia i wytrwałości w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.
 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

 Teresa Halina Duniewska