Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

04-11-2019
     29 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej.
     Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Na Ślubowanie przybyli: goście, dyrekcja, rodzice, rodzeństwo
i dziadkowie pierwszaków oraz uczniowie klasy III d. Bohaterowie tego dnia, pierwszoklasiści, powitali zebranych  piosenką. Serdeczne słowa powitania skierował do uczniów klas pierwszych wicedyrektor szkoły p. Wojciech Zimnoch.
     Uroczystość prowadzili uczniowie klasy VII d - Patrycja Modzelewska i Mateusz Kluczyk. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości, jakim jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zdać egzamin z wiadomości i umiejętności, które zdobyli w ciągu prawie dwóch miesięcy nauki. Musieli wykazać się wiedzą i pochwalić zdolnościami przed zgromadzoną publicznością oraz Królową Roku 2019 - Patrycją Kozikowską, uczennicą klasy VII d. Pierwszaki wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z klasy III d przedstawili program artystyczny. Wykazali się umiejętnością recytacji wierszy i  śpiewu piosenek. Zaprezentowane utwory wykonywane przez dzieci tematycznie związane były z obowiązkami ucznia, bezpieczną zabawą, radością uczenia się i poznawania świata. Pierwszoklasiści udowodnili, że doskonale znają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, a „magiczne słowa” nie są im obce. Wiedzą również, co to jest Polska, jak zachowywać się w szkole oraz znają postać patronki szkoły. Wiedzą też, że to, co do tej pory osiągnęli, zawdzięczają przede wszystkim swoim rodzicom, których należy kochać i szanować.
Z powagą zaśpiewali hymn państwowy i hymn szkoły. Podczas występu nie zabrakło też ruchu przy muzyce, a dwa układy choreograficzne w wykonaniu trzecioklasistów pod kierunkiem p. Sylwii Timofiejuk wprawiły w zachwyt zgromadzoną publiczność.
     Widzowie nagradzali uczniów gromkimi brawami, a rodzice byli dumni ze swoich pociech. Wychowawczynie przygotowujące pierwszoklasistów do uroczystości, p. Mirosława Katarzyna Pruszyńska, p. Hanna Ostaszewska, p. Katarzyna Sidorczuk, p. Irena Rostkowska, p. Anna Jagielska - Ciurla, p. Małgorzata Gawryluk, p. Joanna Lipska - Hościło, p. Nela Bielawska,  również  nie kryły zadowolenia ze swoich podopiecznych. Wszyscy z zachwytem przyglądali się małym artystom,  podziwiali ich wiedzę i talent.
     Uczniowie klas pierwszych zdali egzamin na szóstkę i mogli z honorem przystąpić do ślubowania. Wicedyrektor szkoły p. Ewa Jarzębińska odczytała słowa roty ślubowania, a uczniowie z przejęciem wypowiadali – „ŚLUBUJEMY”. Pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
     Następnie Dyrekcja Szkoły dokonała pasowania na ucznia. Dla upamiętnienia uroczystego przyjęcia w poczet uczniów, reprezentanci klas dokonali wpisu do kroniki szkoły. Wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy, medale i zakładki do książek. Z okazji złożonego ślubowania i pasowania, pierwszoklasiści otrzymali od proboszcza Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego ks. Grzegorza Misijuka, przewodniczącego Rady Rodziców szkoły p. Jerzego Dudela, rodziców, przedstawicieli klas trzecich oraz Królowej Roku 2019,  życzenia sukcesów w nauce, a także przyjaznej atmosfery w szkole. Następnie wszyscy udali się do sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
     Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka była dla nich miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, zawiązywać nowe przyjaźnie, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. 
Tekst: Nela Bielawska, Sylwia Timofiejuk