Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Uwaga Rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium szkolnego!

28-06-2019
     Z dniem 1 sierpnia 2019 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XI/155/19 Rady Miasta Białegostoku
w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białegostoku.
      Zgodnie z ww. treścią uchwały  przyjmowaniem wniosków , rozliczaniem stypendium szkolnego
i zasiłków szkolnych będzie zajmował się MOPR.
     Szczegółowe informacje dotyczące warunków oraz terminów składania wniosków o stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szkolny 2019/2020 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku www.mopr.bialystok.pl