Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Przygoda ze sztuką

18-06-2019
                                                                „Otwórzcie dzieciom okna na świat,
wpuście do klasy słońce, otwórzcie dzieciom usta,
niech mówią, piszą, malują, drukują, wycinają, rzeźbią.”
                                                                                                             Celestyn Freinet
 
     W roku szkolnym 2018/2019 pani Katarzyna Kłopotowska i pani Iwona Sadowska prowadziły innowację pedagogiczną z uczniami klasy II b i II e pt.: „Przygoda ze sztuką”, która została przewidziana do realizacji na 2 lata. Głównym założeniem innowacji jest rozwój zintegrowanej, harmonijnej i twórczej osobowości dziecka, poprzez takie formy aktywności jak: zabawa w teatr, działalność plastyczna i muzyczna. Wdrożenie innowacji ma na celu tworzenie w klasie atmosfery życzliwości, sprzyjającej przygotowaniu uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
     W trakcie realizacji innowacji uczniowie byli  angażowani do aktywnego udziału
w  konkursach plastycznych szkolnych i pozaszkolnych, uczestniczyli w lekcjach muzealnych
i warsztatach plastycznych w Galerii im. Sleńdzińskich, brali udział w lekcjach muzycznych podczas warsztatów na Uniwersytecie w Białymstoku, prezentowali zdobyte umiejętności na klasowych uroczystościach oraz dla grup przedszkolnych
i uczniów klas I -III, wykorzystali wykonane prace plastyczne jako elementy dekoracyjne  w szkole oraz do tworzenia galerii i wystaw, brali udział w przedsięwzięciach takich jak: zabawa w teatr, występy taneczno – muzyczne, konkursy recytatorskie, literackie i plastyczne, tworzenie własnych tekstów, wycieczki między innymi do Galerii im. Sleńdzińskich, czy do Opery i Filharmonii Podlaskiej.
     Dzięki innowacji dzieci przełamywały opory w wyrażaniu siebie na scenie, pokonywały lęk, nieśmiałość i wstyd, odkrywały własne możliwości twórcze, generowały własne pomysły w atmosferze swobody, radości i szczerości, realizowały własne pomysły z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych, ilustrowały muzykę ruchem, grały na instrumentach muzycznych oraz współdziałały w zespole i w grupie.
     Innowacja będzie również realizowana w przyszłym roku szkolnym 2019/2020.
 
                                                                                                    
Tekst:
                                                                                                    Katarzyna Kłopotowska
                                                                                                    Iwona Sadowska