Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

OGROMNY SUKCES UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY!

12-04-2019

     Ośmiu laureatów z SP nr 50 postawiło nas na III miejscu w województwie podlaskim w liczbie uzyskanych tytułów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. W Białymstoku jest to miejsce drugie na równi z takimi szkołami jak SP nr 45, SP nr 6 oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego. Na uroczystości podsumowania wojewódzkich konkursów w dniu 5 kwietnia dyrektor szkoły otrzymała pamiątkowe grawertony za wysokie osiągnięcia edukacyjne od Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

    Pragnę serdecznie podziękować za wkład pracy włożony w przygotowanie uczniów nauczycielom oraz ich rodzicom (w tym- nauczycielom naszej szkoły).
Serdecznie gratuluję uczniom, którzy zdobyli ten zaszczytny tytuł. Uzyskali oni jednocześnie zwolnienie z części egzaminu 8- klasisty. 

Rodzaj konkursu

Imię i nazwisko ucznia

Miejsce/tytuł

Nauczyciel

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Małgorzata Kruk

laureat

Sylwia Kraszewska

Kamila Kruk

laureat

Michał Sztachelski

laureat

Małgorzata Szpakowska

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

Małgorzata Kruk

laureat

Anetta Pogrebniak

Sebastian Zachowicz

laureat

Maciej Olszewski

laureat

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

Michał Sztachelski

laureat

Małgorzata Zimnoch

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Michał Sztachelski

laureat

Renata Budźko

    Szczególnym sukcesem poszczycić się może Michał Sztachelski, który uzyskał tytuł potrójnego laureata. Pięknie wypadła też podwójna laureatka- Małgorzata Kruk.

    Ponadto, z rąk wicekurator Elżbiety Kamińskiej za umożliwienie zorganizowania w SP nr 50 Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego otrzymała podziękowanie dyrektor szkoły, natomiast za przewodniczenie pracom- pani Grażyna Makuszewska.

GALERIA :                                                                                               

Oprac.
Teresa Duniewska