Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

DNI OTWARTE SZKOŁY 2019

27-02-2019
     21 i 22  lutego 2019 r. w naszej szkole odbyły się dni otwarte. We czwartek 21 lutego odbyło się spotkanie uczniów przyszłych klas pierwszych oraz dzieci oddziałów ,,0" wraz
z rodzicami, dyrekcją szkoły i nauczycielami. Samorząd Uczniowski, w przepięknych strojach
z czasów Królowej Jadwigi witał przybyłych gości.
     Wszyscy zgromadzeni obejrzeli „Wesoły film o szkole”, którego autorem jest pani Urszula Wasiluk- nauczyciel muzyki oraz część artystyczną w wykonaniu  dzieci oddziałów zerowych
i uczniów klasy III a. Następnie goście wysłuchali przemówień – pani dyrektor Teresy Haliny Duniewskiej na temat bazy i organizacji pracy szkoły i pani wicedyrektor Ewy Jarzębińskiej na temat projektów edukacyjnych oraz  rekrutacji do klas I i oddziałów zerowych. Organizację świetlicy szkolnej przedstawiła pani  Magdalena Syguła - Iwaniuk - koordynator pracy świetlicy. Natomiast o integracji - organizacji klas integracyjnych, pracy specjalistów opowiedziała pani Iwona Górska – nauczyciel wspomagający. Wystąpienia dopełniła prezentacja multimedialna o funkcjonowaniu szkoły, przygotowana przez panią Agatę Sosnowską – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W czasie wystąpień dzieci wspaniale bawiły się na holu szkolnym
z harcerzami z 33 Białostockiej Drużyny Harcerskiej  im. Królowej Jadwigi "Jagiellonowie" pod opieką pani Neli Bielawskiej i pani Iwony Ferenc.
     Następnie wszyscy udali się na "spacer" po szkole, gdzie czekały kolejne atrakcje. Przyszli uczniowie pod czujnym okiem pani Jolanty Lul i pani Małgorzaty Owczarczyk uczestniczyli
w zajęciach z papieroplastyki. Po wykonaniu kolorowej rybki,  dzieci z radością udały się na dalsze zwiedzanie szkoły.  Z wielkim zainteresowaniem zarówno przyszli uczniowie jak
i rodzice przyglądali się pracy Wojciecha Kaczorowskiego - nauczyciela chemii, który poprzez doświadczenia pokazał magiczny świat nauki. Z entuzjazmem  dzieci uczestniczyły  także
w zajęciach z języka angielskiego, które poprowadziła pani Urszula Marciniak – Bagińska – nauczyciel języka angielskiego. Pan Piotr Oskaldowicz - nauczyciel wychowania fizycznego wraz z uczniami zaprezentował ciekawe zajęcia z pierwszej pomocy. Goście zobaczyli także wspaniałą salę gimnastyczną, salę przyrodniczą z wielkim akwarium, salę kształcenia zintegrowanego z tablicą interaktyną oraz świetlicę szkolną.
     Przyszli uczniowie klas pierwszych i oddziałów ,,0" oraz ich rodzice uczestniczyli
w zajęciach: ruchowych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, języka angielskiego, a nawet fizyki,  które odbyły się 22 lutego. Zajęcia otwarte przygotowane i przeprowadzone zostały przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli oddziałów "0", nauczycieli świetlicy, nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciela fizyki. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.
     Wszyscy goście, uczestniczący w dniach otwartych, opuścili naszą placówkę zadowoleni oraz przekonani, że Szkoła Podstawowa Nr 50 jest najlepszym miejscem edukacji ich dzieci.
 
 
                                                                             Tekst: Barbara Jaworska