Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Stypendium szkolne 2017/2018

26-08-2017
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  Rodziców do zapoznania się z informacją dotyczącą stypendium szkolnego.
    Szczegółowe informacje o stypendium, wniosek i inne wymagane dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku /w zakładce Dla mieszkańców << Edukacja << Stypendia
https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-szkolne.html
      Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.
      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie
od dnia 4 września do dnia 15 września br. w pokoju 130 (pedagog szkolny).
Załączniki :
Wniosek o stypendium szkolne
Oświadczenie
Pouczenie