Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY!

28-10-2018
„Jak dobrze być uczniem pięćdziesiątki,
w tak pięknej szkole uczyć się …”
 
26 października 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych.
            Tę podniosłą uroczystość zaszczycili swoją obecnością goście, dyrekcja, rodzice, opiekunowie oraz uczniowie klasy IIIa. Bohaterowie tego dnia, pierwszoklasiści, powitali zebranych piosenką. Ciepłe słowa powitania skierowała do uczniów klas pierwszych dyrektor szkoły pani Teresa Halina Duniewska.
Następnie głos zabrali uczniowie klasy IIIa przygotowani pod kierunkiem p. Neli Bielawskiej i p. Ireny Rostkowskiej. Trzecioklasiści, którzy tego dnia zamienili się w „szkolne duszki”, przygotowali swoim młodszym kolegom „mini-egzamin”. Pierwszaki poprzez słowa wierszy i piosenek udowodnili, że znają elementy wyposażenia uczniowskiego plecaka oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wiedzą również, co to jest Polska, jak zachowywać się w szkole oraz znają postać patronki szkoły.
Z powagą zaśpiewali hymn państwowy i hymn szkoły.
Wychowawczynie przygotowujące uczniów, p. Ewa Mucha, p. Jolanta Litwińczyk, p. Jolanta Żukowska, p. Hanna Ostaszewska, p. Agata Sosnowska, p. Katarzyna Łempicka, p. Marzanna Piotrowska, p. Alina Choruża, mogły być dumne ze swoich wychowanków.
Najważniejszym i najbardziej podniosłym momentem uroczystości było ślubowanie. Przedstawiciele poszczególnych klas wraz z rodzicami ślubowali na sztandar szkoły. Pani Dyrektor odczytała słowa roty ślubowania, a uczniowie z przejęciem wypowiadali – „ŚLUBUJEMY”. Następnie Dyrekcja Szkoły dokonała pasowania na ucznia. Dla upamiętnienia uroczystego przyjęcia w poczet uczniów, reprezentanci klas dokonali wpisu do kroniki szkoły. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne niespodzianki.
Z okazji złożonego ślubowania i pasowania, pierwszoklasiści otrzymali od Księży, rodziców oraz Królowej Roku 2018, uczennicy kl. VIIIa Julity Bogdan, życzenia sukcesów w nauce, a także przyjaznej atmosfery w szkole.
Następnie wszyscy udali się do sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Później mogli się wspaniale i wesoło bawić na swoim pierwszym szkolnym balu.
     Ten dzień, pełen zarówno podniosłych jak i radosnych chwil, dostarczył wiele emocji. Niewątpliwie na długo zostanie w pamięci nas wszystkich.
 

Tekst: Marzanna Piotrowska, Jolanta Żukowska