Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Uzupełnienie głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019

30-10-2018
      W dniach 3-17 października 2018 r. odbyło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019 zorganizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku.
Niestety, z powodu błędnego działania systemu do głosowania, głosy oddane drogą internetową nie zostały prawidłowo zliczone.
     W związku z tym w dniach 29 października - 5 listopada 2018 r. odbędzie się internetowe uzupełnienie głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2019. Będą w nim brali udział wyłącznie mieszkańcy Białegostoku, którzy wypełnili uprzednio kartę elektroniczną
i potwierdzili oddanie głosu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. 
Osoby te otrzymają wiadomość z prośbą o ponowne zaznaczenie wybranych projektów.
     Doceniając wkład jaki Państwo wnieśli w promocję swoich projektów oraz szerzenie idei Budżetu Obywatelskiego przepraszamy za zaistniałą niedogodność. Jednocześnie prosimy o upowszechnienie informacji o uzupełnieniu głosowania przy wykorzystaniu dostępnych środków przekazu (np. profile społecznościowe). Zależy nam na tym, aby ta informacja dotarła do jak największej liczby głosujących mieszkańców.
     W związku z zaistniałą sytuacją przesunięciu ulegnie termin ogłoszenia wyników głosowania. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie ogłoszona najpóźniej 9 listopada 2018 r.   
    Wszelkie informacje dotyczące uzupełnienia głosowania można uzyskać u pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pod numerem tel. 85 869 6373 oraz na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
 
Głosowanie uzupełniające czytaj więcej>>