Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Innowacja pedagogiczna - Dzień bez ławek

19-09-2018
     W klasie 1c raz w tygodniu – w piątek-  zajęcia prowadzone są poza ławkami szkolnymi. Większość zajęć prowadzonych jest na dywanie, w plenerze, w formie zabawy.
     U dzieci w młodszym wieku szkolnym dominuje inteligencja kinestetyczna. W sali, gdzie nie ma klasycznych ławek dzieci mogą być ciągle w ruchu i samodzielnie wybierać miejsce do nauki. Wspomaga to rozwój, nie tylko fizyczny, ale też psychiczny. Pomaga tworzyć nowe połączenia nerwowe, a bodźce działające na różne zmysły to lepsze zapamiętywanie. Brak ławek sprzyja także rozwojowi kompetencji społecznych. Dzieci mogą uczyć się od siebie nawzajem, pomagać sobie. Stosując naukę bez ławek, wykorzystujemy kreatywność i swobodę w poszukiwaniu przez dzieci własnych pomysłów, rozwiązań, dajemy im szansę na samodzielność  w odnalezieniu najlepszej dla nich przestrzeni do nauki. 
     Uczniowie klasy 1c uczestniczyli już w zajęciach matematycznych na placu szkolnym, gdzie podczas aktywności ruchowej dzieci przeliczały, utrwalały liczby w zakresie 20. Podczas wesołej zabawy zapominały, że się jednocześnie uczą. Pracowały w grupach tworząc wyposażenie piórnika pierwszoklasisty wybierając najlepszą dla siebie pozycję i miejsce do pracy. Wiele radości sprawiło głoskowanie z wykorzystaniem kolorowych kubków. W ostatni piątek odbyły się zajęcia przyrodnicze w terenie. Wędrując do pobliskiego lasu utrwaliliśmy zasady przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawaliśmy znaki drogowe. W lesie uczyliśmy się rozróżnić drzewa, krzewy i rośliny zielne- wiedza, którą zdobyliśmy zaowocuje podczas tworzenia naszego pierwszego lapbooka pod tytułem „Las”.
 
Tekst: Agata Sosnowska