Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Stypendium szkolne 2018/2019

01-09-2018
     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców do zapoznania się z informacją dotyczacą stypendium szkolnego.
     Szczegółowe informacje o stypendium, wniosek i inne wymagane dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bialystok.pl) w zakładce: Dla mieszkańców <<Edukacja << Stypendia << Stypendia szkolne.
 
Zmiany w roku szkolnym 2018/2019
 
Kryterium dochodowe od września 2018 r.:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne OD WRZEŚNIA 2018 r. nie może być większa niż kwota 514 zł (netto).
 
Kryterium dochodowe od października 2018 r.:
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne OD PAŹDZIERNIKA 2018 r. nie może być większa niż kwota 528zł (netto).
 
 
     Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br.w pokoju 130 (pedagog szkolny).