Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ PODRÓŻE PO POLSCE”

11-06-2018

     Dnia 11 czerwca 2018r   w  świetlicy szkolnej w  Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami

Integracyjnymi im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku odbyło się rozstrzygnięcie

ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Podróże po Polsce”.

Celem konkursu było:

-        rozbudzanie  wrażliwości na piękno regionów Polski;

-        rozpoznawanie wybranych zabytków, sztuk plastycznych i muzyki należących do polskiego                     dziedzictwa  kultury;

-        zainteresowanie kulturą i tradycją wybranych regionów;

-        rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci;

-        rozwijanie  umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych;

-        prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej;

-        dostrzeganie piękna przyrody poprzez jej obserwację;

-        wzbudzanie szacunku do otaczającej nas przyrody;

 

Konkurs adresowany był do uczniów  klas I- III, uczęszczających do świetlic szkolnych.

 

Przedstawiamy pełną listę zwycięzców:

Kategoria – klasy III:

I miejsce – Piotr Chmielarz z Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie

II miejsce- Elena Sosnowska  ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

 nr 30 im. Powstańców 1863 r w Warszawie

III miejsce- Laura Kaczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bielsko- Białej;

Wyróżnienie:

- Alicja Szostak ze Szkoły Podstawowej  nr 3 w Lęborku;

- Julia Rynkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach;

- Nikola Brandys ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bielsko- Białej;

 

W kategorii klas II z powodu braku prac nie wyłoniono zwycięzców.

 

Kategoria – klasy I:

I miejsce- Julia Studzińska z Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach;

II miejsce- Anna Wódka z Zespołu Szolnok- Przedszkolnego w Studzienicach;

III miejsce- Melania Gliśnik z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borucinie

Wyróżnienie:

-Zuzanna Więźlak z Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie;

-Zofia Gajewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku;

- Maja Andrzejak ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Bielsko- Białej;

 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów plastycznych !