Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Konkurs z j.angielskiego „Mistrz słówek – Word master 2018” dla klasy 2 szkoły podstawowej

03-06-2018

Organizacja konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 2 szkoły podstawowej.

2. Konkurs ma formę pisemną i składa się z 6 zadań.

3. Na rozwiązanie testu uczeń ma 45minut.

4. Zadania konkursowe obejmują słownictwo i zwroty z Bugs World 2 : Lucy’s new pencil case,
Let’s play Tanya, The moon is in the river, The old house, Crocodile tears, The princess and the frog
(z tego rozdziału nazwy jedzenia, posiłków i zwroty z historyjki).

5.Konkurs przeprowadzony zostanie w dniu 11czerwca2018r. (poniedziałek) o godz.8.00 w s.312

6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz upominki, natomiast zwycięzcy ciekawe nagrody.

 

Organizatorzy:

Anna Michalak

Urszula Marciniak-Bagińska

IwonaFerenc