Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Koła zainteresowań w świetlicy szkolnej

27-04-2018

     Współczesna szkoła powinna dbać o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: aktywność, otwartość, kreatywność i zaangażowanie. Doskonałym polem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, będące formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.

     W roku szkolnym 2017/2018 w naszej świetlicy działają różne koła zainteresowań, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Należą do nich:koło matematyczne, koło plastyczne,  koło muzyczne, koło origami, 2 koła plastyczno - techniczne, koło plastyczno - ekologiczne „Eko - kreatywni”, koło papieroplastyki, 2 koła przyrodnicze „Ja i mój świat”, koło czytelnicze – „Poczytajka”, koło „Łamigłówki”, koło „Gry i zabawy”.
      Zachęcamy uczniów do udziału w różnych zajęciach pozalekcyjnych w przyszłym roku szkolnym.
 
 
                                                                                              Joanna Lipska - Hościło