Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

„Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza w naszej szkole”

19-04-2018
     Dnia 16 kwietnia 2018 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów z oddziałów 0-III zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza.  Poprzez aktywne formy pracy prowadzący starali się przybliżyć uczniom problem niepełnosprawności. Dzieci miały okazję zapoznać się ze sposobami porozumiewania się i pomocy takim osobom. Ćwiczyły jazdę wózkiem
po specjalnym torze przeszkód i prowadzenie niewidomego w różnych sytuacjach. Uczestnicy mogli
też wcielić się w rolę osoby niepełnosprawnej – niewidomej i jeżdżącej na wózku inwalidzkim. Zajęcia uatrakcyjnił film i scenki aktorskie. Uczniom szczególnie podobał się pokaz umiejętności psa asystującego o imieniu Spike. Takie wspaniałe spotkania uwrażliwiają i uczą naszych małych podopiecznych jak pomóc osobie niepełnosprawnej.
 
 
 
Tekst: Ewa Mucha
Jolanta Litwińczyk
Katarzyna Zakrzewska