Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Strona główna

Kompetencje na szóstkę

06-04-2018
     W roku szkolnym 2017/2018 klasa I a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku z wychowawczyniami panią Elżbietą Baczewską i panią Bożeną Puchalską wzięła udział w wyjątkowym Ogólnopolskim Programie dla nauczycieli pt.: „Kompetencje na szóstkę”. 
     Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. Ogólnopolski Program „Kompetencje na szóstkę” pomógł nam wykonać to trudne zadanie. Korzystałyśmy ze scenariuszy, realizowałyśmy atrakcyjne lekcje i motywowałyśmy uczniów
do rozwoju.
     Program przeznaczony był dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Scenariusze w ramach programu były dostosowane dla klas I-III.  To idealny program dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą rozwijać potencjał uczniów i ułatwić im naukę, nawiązywanie relacji z innymi i skuteczne komunikowanie się.
Biorąc udział w programie uczniowie:
  • rozwinęli kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
  • kształtowali umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
    i wnioskowania,
  • zapewnili sobie wszechstronny rozwój osobowy i społeczny (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, realizacja wspólnego projektu),
  • rozbudzili i zaspokoili naturalną ciekawość poznawczą.
     W ramach programu zrealizowałyśmy scenariusze: „Jak gimnastykować wyobraźnię?”,
„Jak trenować myślenie?”, „Jak wspólnie zapracować na sukces?”. Po każdej realizacji lekcji przesłałyśmy relację (zdjęcia oraz krótką opinię) na stronę internetową www.scenaruszelekcji.pl. 
Na przełomie marca, w ramach programu, wzięłyśmy udział w atrakcyjnym konkursie polegającym
na przeprowadzeniu
dwóch lekcji, które pozwoliły trenować zdobyte wcześniej umiejętności (współpraca w zespole i kreatywność), realizując dwa scenariusze: „Gdzie projektanci szukają inspiracji?” oraz „Jak powstaje scenografia?”. Przesłałyśmy fotorelację z lekcji (pokazałyśmy, jak nasi uczniowie trenują umiejętność pracy w zespole).
     Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli we wszystkich zajęciach. Stwierdzili, że fajne było to, że mogli razem pracować i liczyły się pomysły każdego z nich. Uczniowie zwrócili uwagę,
że współpraca sprawiła, że szybciej i łatwiej osiągnęli to, co sobie zaplanowali. Gdy pracowali razem, dobrze się bawili, uczyli się od siebie wzajemnie, a efekty ich pracy stały się dzięki temu wspanialsze. Razem łatwiej poradzili sobie z trudnościami i szybciej wykonali każde zadanie. Po zajęciach dzieci stwierdziły również, że nie traciły czasu na kłótnie, tylko zastanawiały się, co każde z nich mogło wnieść do wspólnie wykonywanej pracy. Były zadowolone z końcowych efektów swojej działalności. Na koniec zajęć z dumą prezentowały swoje wytwory na forum całej klasy.
     W trakcie programu otrzymywałyśmy także zaproszenia na wartościowe konferencje o różnorodnej tematyce, a także dostęp do specjalistycznych artykułów.
     Po realizacji trzech scenariuszy, przesłanych relacjach, otrzymałyśmy baner do powieszenia
na stronie internetowej szkoły. Na zakończenie programu otrzymałyśmy Certyfikat uczestnictwa
w Programie: „Kompetencje na szóstkę” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 oraz dyplom dla klasy.
Dyrekcja szkoły otrzymała list gratulacyjny informujący o zrealizowaniu całego programu.
 
 
 
Tekst:
Elżbieta Baczewska - nauczyciel SP 50
Bożena Puchalska -  nauczyciel SP 50