Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU ANGIELSKIM „SPRING POEM CONTEST”

07-03-2018
 ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO UDZIAŁU
W KONKURSIE RECYTATORSKIM W JĘZYKU ANGIELSKIM
„SPRING POEM CONTEST”. 
KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 22 MARCA 2018 ROKU O GODZINIE 8.55 W SALI KONFERENCYJNEJ.
  
     Tematem konkursu jest wiosna. Wiersze w języku angielskim powinny dotyczyć bezpośrednio 
|tej pory roku lub wiązać się z nią w sposób ogólny (np. opisywać przyrodę, prace w ogródku, pogodę itp.).Recytatorów obowiązuje strój galowy. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych elementów
w postaci rekwizytów. Długość recytowanego utworu powinna wynosić minimum 2 zwrotki.
     Zgłoszenia można dokonać do dnia 16 marca 2018r. (piątek) u nauczycieli języka angielskiego.
    Komisja konkursowa będzie oceniała umiejętność recytacji, poprawność wymowy oraz ogólne wrażenie artystyczne.
     Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy drobne upominki
i pamiątkowe dyplomy.
 

ZAPRASZAMY !!!

 

 tekst:Anna Michalak