Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

DNI OTWARTE SZKOŁY 2018

07-03-2018
     Dni otwarte w naszej szkole odbyły się 1 i 2 marca 2018 r. Pierwszego dnia miało miejsce spotkanie uczniów przyszłych klas pierwszych, oddziałów ,,0" i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami SP 50. Przybyłych gości witał Samorząd Uczniowski w przepięknych strojach z czasów naszej patronki Królowej Jadwigi.
     Wszyscy zgromadzeni obejrzeli „Wesoły film o szkole”, którego autorem jest pani Urszula Wasiluk - nauczyciel muzyki oraz część artystyczną w wykonaniu uczniów klasy III e i III j oraz IV b integracyjnej. Następnie goście zostali zapoznani z ofertą szkoły. Pani wiecedyrektor Ewa Jarzębińska przekazała najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły oraz rekrutacji do klas I
i oddziałów zerowych na rok szkolny 2018/2019. Organizację świetlicy szkolnej przedstawiła pani  Magdalena Syguła - Iwaniuk - koordynator pracy świetlicy. Natomiast o integracji - organizacji klas integracyjnych, pracy specjalistów opowiedziała pani Barbara Jaworska – nauczyciel wspomagający. Wystąpienia dopełniła prezentacja multimedialana o funkcjonowaniu szkoły, przygotowana przez panią Agatę Sosnowską – nauczyciela kształcenia zintegrowanego. W czasie wystąpień dzieci wspaniale bawiły się na holu szkolnym prowadzone przez panią Katarzynę Kłopotowską – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz harcerzy z 33 Białostockiej Drużyny Harcerskiej im. Królowej Jadwigi "Jagiellonowie".
     Następnie goście udali się na "spacer" po szkole, gdzie czekały kolejne atrakcje. Przyszli uczniowie pod czujnym okiem pani Jolanty Lul , pani Emilii Stankiewicz i pani Małgorzaty Owczarczyk uczestniczyli w zajęciach z papieroplastyki. Po wykonaniu wiosennych kwiatów, dzieci z radością udały się na dalsze zwiedzanie szkoły. Zarówno przyszli uczniowie, jak i rodzice z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pracy pana Wojciecha Kaczorowskiego - nauczyciela chemii, który poprzez doświadczenia ukazał magiczny świat nauki. Goście zobaczyli także wspaniałą salę gimnastyczną, salę przyrodniczą z wielkim akwarium, salę edukacji wczesnoszkolnej z tablicą interaktywną oraz świetlicę szkolną.
     Nasi przyszli podopieczni oraz ich rodzice uczestniczyli w zajęciach otwartych: ruchowych, matematycznych, przyrodniczych i plastycznych, które odbyły się w naszej szkole 2 marca. Zajęcia otwarte przygotowane i przeprowadzone zostały przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli oddziałów "0" oraz nauczycieli świetlicy. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.
     „Przyjazną 50-tkę” goście „dni otwartych” opuścili pełni wrażeń, obdarowani uśmiechem, życzliwością i radością bycia razem.
 

Barbara Jaworska