Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Wizyta klasy III E w bibliotece 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

19-02-2018
     15 lutego 2018 r. uczniowie klasy III e wraz z wychowawczynią udali się do biblioteki mieszczącej się w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego na zajęcia literacko – plastyczne „W krainie Anaruka”.
     Uczniowie mieli okazję do obejrzenia wystawy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, mini-galerii obrazów, wystawy tematycznej street – art oraz sali widowiskowej. Zasadnicza część zajęć rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej dotyczącej Grenlandii. Następnie wykonując kolejne zadania, dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat treści lektury oraz świetną współpracą w grupie. Układały zdania
z rozsypanki, rozwiązywały krzyżówkę, odczytywały hasło i kolorowały rysunek w oparciu
o rozsypankę literową. Dużo emocji wzbudziła gra „Polowanie w głębinach oceanu”. Pomysłowości, dobrej organizacji pracy i współdziałania w grupie wymagała budowa igloo z kolorowych patyczków. Zajęcia zakończyły się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.
     Wręczając laurkę pracownicy biblioteki, Pani Ewie, byliśmy wdzięczni za serdeczne przyjęcie
oraz efektywnie i ciekawie spędzony czas.
 
                                                                           Tekst:
Marzanna Piotrowska