Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Badania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w SP 50

08-01-2018

     W szkole prowadzone są badania dotyczące efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej mające na celu podniesienie jakości pracy naszej placówki. Prosimy o poświęcenie uwagi i wypełnienie anonimowej ankiety do 31.01.2018 r.
     Wyniki badań zostaną opracowane i omówione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

     Dziękujemy za współpracę. 

Zespół ds. ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej