Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Prace konkursowe z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki

14-12-2017
     Prace konkursowe z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Informatyki 
udostępniane będą do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w dniach:
- 15 grudnia w godz. 15.30 – 16 (sala 106)
- 18 grudnia w godz. 9.00 – 9.30 (biblioteka szkolna)
 
                                                                                                    Zapraszamy!