Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Apel z okazji Tygodnia Promocji Zdrowia w klasach 0 -III

04-12-2017
     30 listopada w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia odbyły się apele pod hasłem „Wyłącz komputer
i smartfona – uprawiać sport najwyższa pora”. Uczestniczyły w nich dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I – III. Głównym celem spotkania było uświadomienie dzieciom, że nadmierne korzystanie z komputera i smartfona nie służy naszemu zdrowiu. Należy jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, w ruchu, uprawiając różne sporty.
     Uczniowie klasy I d oraz  III g  pod opieką pani Joanny Lipskiej - Hościło  i pani Aliny Chorużej przygotowali część artystyczną. Mali aktorzy przedstawili zalety i wady używania komputera i smartfona. Podczas przedstawienia uczniowie zaprezentowali także wiersze i  piosenki o sporcie. Dzieci radosnym śpiewem zachęcały uczniów naszej szkoły do aktywności fizycznej i wspólnej gimnastyki. Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną o zaletach uprawiania sportu. Podsumowano również konkurs plastyczny: „Wyłącz komputer i smartfona – uprawiać sport najwyższa pora” . Rozdano dyplomy i nagrody autorom nagrodzonych prac.

 

GALERIA

Joanna Lipska - Hościło  i Alina Choruża