Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

„Pomaganie zmienia świat na lepsze – każda pomoc jest wartościowa….”

11-12-2017

Szanowni Rodzice,

     Pragniemy poinformować, że dnia 15 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w naszej szkole odbędzie
się IV Miejski Koncert Ekumeniczny w Białymstoku „Bóg się rodzi, moc truchleje…” pod honorowym patronatem: J.E. Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy Metropolity Białostockiego, J.E. Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, na którym wystąpią chóry dziecięco-młodzieżowe z parafii kościołów katolickich
i cerkwi prawosławnych naszego miasta.

     Nasz koncert to tradycyjnie już przedsięwzięcie charytatywne połączone z możliwością wsparcia budowy świątyń parafii współpracujących z naszą szkołą: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku oraz Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego
w Białymstoku.

     W związku z tym informujemy, że do dnia 5 stycznia 2018 r. można wesprzeć w/w akcję wpłacając dobrowolnie dowolną kwotę na konto Rady Rodziców SP 50 w Białymstoku z dopiskiem: Darowizna_Koncert Ekumeniczny 2018.

     Z całego serca zachęcamy do aktywnego włączenia się w naszą dobroczynną inicjatywę adwentowo-świąteczną.

   
     Z poważaniem,
Dyrekcja SP nr 50 w Białymstoku wraz z Komitetem Organizacyjnym IV Miejskiego Koncertu Ekumenicznego w Białymstoku „Bóg się rodzi, moc truchleje…”.

 

Dane do przelewu

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

ul. Pułaskiego 96

15-338 Białystok

Numer konta: 18 8099 0004 0018 0091 3000 0010

Tytuł: Darowizna_Koncert Ekumeniczny 2018