Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Prace konkursowe ze szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

11-12-2017
     Prace konkursowe ze szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego udostępniane będą do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w dniach:
- 12 grudnia w godz. 9.45 – 10.45 (sala 321)
- 13 grudnia w godz. 16.00 – 17. 00 (sala 321)
                        Zapraszamy!
Komisja etapu szkolnego SP 50 w Białymstoku WKH 2017/ 2018