Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Prace konkursowe z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego

07-12-2017
Prace konkursowe z etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego Języka Angielskiego udostępniane będą do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w dniach:
- 8 grudnia w godz. 14.45 – 15.30 (sala 312)
- 11 grudnia w godz. 7.30 – 8. 15 (sala 312)
                        Zapraszamy!
Komisja etapu szkolnego SP 50 w Białymstoku WKJA 2017/ 2018