Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

XIV Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”

25-11-2017

    

     Dnia 22 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się XIV Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem”. Jak co roku naszą szkołę odwiedziły zespoły taneczno – wokalne z białostockich placówek integracyjnych. Pani dyrektor – Teresa Halina Duniewska w swoim przemówieniu powitała przybyłych gości. Niezmiennie ideą Festiwalu pozostaje umożliwienie każdemu z uczestników przeżywania radości z sukcesu, poczucia wspólnoty i akceptacji.

     Wzajemne poznanie się uczestnikom Festiwalu ułatwiła wspólna zabawa - prowadząca Festiwal
- pani Bożena Puchalska, pomiędzy występami dzieci, angażowała wszystkich do wspólnej zabawy. Ruch, ożywienie i życzliwa atmosfera Festiwalu sprawiły, że młodzi artyści pozbyli
się krępującej tremy.

     Ponadto pani Bożena Puchalska opracowała prezentację Programu Microsoft PowerPoint, która świetnie komponowała się z występami uczestników.

Bohaterami pierwszego występu byli wszyscy uczestnicy Festiwalu, a to za sprawą piosenki powitalnej „Witam…”, podczas której każdy wypowiadał swoje imię.

     Niemałą niespodziankę uczestnikom tegorocznego Festiwalu sprawili sympatyczni goście – dwie urocze maskotki – Myszki Miki, które nie szczędziły dzieciom przybijanych piątek i uścisków.
Tu składamy serdeczne podziękowania pani Katarzynie i panu Jarosławowi Dudelom.

     Podczas XIV Integracyjnego Festiwalu Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” wystąpiły zespoły i klasy:

Klasa VI a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie przygotowali utwór pt.: „Po co?”. Klasę przygotowały panie: pani Beata Pietruczynik i pani Urszula Wasiluk.

Oddział szkolno – przedszkolny z Ośrodka Szkolno - Terapeutyczno - Opiekuńczego dla Dzieci
i Młodzieży z Cechami Autyzmu.
Uczestnicy zaprezentowali utwór wokalny pt.: „Jabłuszko rumiane”. Opiekunowie grupy to: pani Katarzyna Kuderska, pani Elwira Rudzińska i pani Katarzyna Trybułowska.

Grupa O integracyjna zPrywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Uczniowie przygotowali choreografię do piosenki „Tche tcherere tche tche” pod kierunkiem pani Joanny Bielawskiej i pani Magdaleny Makarczuk.

Klasa III a z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2. Klasa wykonała układ taneczny do piosenki pt.: „Chocolate choco choco”. Klasę przygotowały panie: pani Ewelina Gołaszewska, pani Anna Turowska.

Klasa III integracyjna zPrywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Uczniowie przygotowali choreografię do piosenki „Girls”. Opiekunowie uczniów to pani Joanna Bielawska i pani Magdalena Makarczuk.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy imienia Waldemara Kikolskiego. Zespół przygotowała pani Elżbieta Wolska - Białek. Dzieci przygotowały piosenkę pt.: „Pomaluję cały świat” oraz taniec
do utworu „Feets of Flames Dance ABove Rainbow”.

Klasa I a integracyjna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku. Grupę przygotowały panie: pani Agata Pietrzak i pani Bożena Kuczyńska. Uczniowie przedstawili piosenkę
z improwizacją ruchową pt.: „Bo co może mały człowiek”.

Klasa IV integracyjna zPrywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno - Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Uczniowie przygotowali choreografię do piosenki „Mr dj” pod kierunkiem pani Joanny Bielawskiej i pani Magdaleny Makarczuk.

Klasa I a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali utwór pt.: „Smerfny taniec czi-ki-ta”. Grupę przygotowały panie: pani Elżbieta Baczewska i pani Bożena Puchalska.

Klasa II a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci przygotowały piosenkę pt.: „Uśmiechnięty zuch”. Klasę przygotowały panie: pani Nela Bielawska i pani Irena Rostkowska.

Klasa II b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uczniowie zaprezentowali utwór „Zielony dom”. Uczniów przygotowały panie: pani Anna Jagielska - Ciurla i pani Emilia Stankiewicz.

Klasa III b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Dzieci przygotowały piosenkę pt.: „Przetrwamy huragany”. Klasę przygotowały panie: pani Izabela Gimer, pani Katarzyna Sidorczuk.

Klasa III c integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie przygotowali utwór pt.: „Nibylandia - wyspa dzieci”. Wychowawczynie: pani Agnieszka Garstka i pani Jolanta Żukowska.

Klasa IV a integracyjnaoraz zespół specjalny VII e ze Szkoły Podstawowej nr 50. Klasy przygotowały utwór pt.: „Kamień z napisem love”. Uczniów do występu przygotowały panie: pani Urszula Wasiluk, pani Agnieszka Sieńczuk i pani Katarzyna Cybulko.

Klasa IV b integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski. Uczniowie przygotowali układ taneczny pod kierunkiem pani Grażyny Żywickiej.

Klasa V a integracyjna ze Szkoły Podstawowej nr 50. Uczniowie zaprezentowali utwór pt.: „Bumerang”. Klasę przygotował pan: Piotr Ciruk i pani Urszula Wasiluk.

Klasa V b integracyjnaze Szkoły Podstawowej nr 50. Klasa przygotowała taniec pt.: „Zegary”. Uczniów do występu przygotowała pani Barbara Jaworska.

     Po każdej prezentacji zespołu wręczane były dyplomy i upominki, a wyjątkowość tej chwili wzmacniały gromkie brawa i wspólne wiwaty.

   Na zakończenie pani dyrektor Teresa Halina Duniewska podziękowała wszystkim uczestnikom, opiekunom, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie dzieci do występów oraz organizatorom Festiwalu.

    Występy uczniom umilił słodki poczęstunek zapewniony przez rodziców uczniów występujących klas ze Szkoły Podstawowej nr 50.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania nauczycielom, opiekunom za ogromny trud włożony w przygotowanie uczniów, a przede wszystkim  Wam drodzy uczniowie, bo bez was ten Festiwal  
by się nie odbył.

Zapraszamy do następnej edycji Festiwalu w przyszłym roku szkolnym!

     XIV Integracyjny Festiwal Piosenki i Tańca „Śpiewajmy razem, tańczmy razem” zorganizował szkolny zespół ds. integracji. Koordynatorem Festiwalu była p. Grażyna Żywicka - przewodnicząca w/w zespołu.

Tekst: Katarzyna Cybulko

 

GALERIA