Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Logorytmika dzieci z oddziału zerowego i czterolatków

09-10-2017
     Prowadzone są w formie zabaw z elementami ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzyczno-ruchowych, których celem jest umuzykalnienie, rozbudzanie aktywności słownej dzieci, profilaktyka logopedyczna, rozwijanie umiejętności poprawnego i twórczego opanowania języka, oraz ogólno pojęty rozwój społeczny, intelektualny, emocjonalny i podnoszenie sprawności fizycznej.
 

 

Program zajęć logarytmicznych obejmuje:

  1. Ćwiczenia oddechowe:

- dynamikę wydechu i natężenia głosu,

- nabywanie umiejętności oddychania dolnożebrowo – przeponowego,

- ćwiczenia oddechowe na tekstach;

Formy realizacji: pokaz, ćwiczenia praktyczne.

 

  1. Ćwiczenia dźwiękowe:

- rozpoznawanie dźwięków,

- zabawy uwrażliwiające słuch,

- różnicowanie głosek zbliżonych fonetycznie,

- ćwiczenia słowno – ruchowe,

Formy realizacji: ćwiczenia słuchowe prezentowane na płycie CD, elementy logorytmiki.

 

  1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego:

- ćwiczenia poprawiające sprawność motoryczną języka, warg, podniebienia miękkiego

i żuchwy,

Formy realizacji: pokaz, pogadanka, ćwiczenia praktyczne.

 

  1. Ćwiczenia artykulacyjne:

- ćwiczenia w wypowiadaniu pojedynczych dźwięków,

- ćwiczenia w wypowiadaniu tekstów, np.: wierszy, rymowanek

- dlaczego warto wyraźnie mówić?

Formy realizacji: pokaz, praca dźwiękami i z tekstem, nauka rymowanek, krótkich wierszy.

 

GALERIA

Logopeda: Edyta Karwowska i Beata Sasinowska