Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Medale „Diligentiae” 2017

07-09-2017

     5 września 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku nagrodzono najlepszych uczniów oraz ich mistrzów – nauczycieli towarzyszących wychowankom
na drodze rozwoju. Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Rafał Rudnicki wręczył medale „Diligentiae – za pilność” uczniom i nauczycielom białostockich szkół. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku wyróżniona została Emilia Szpakowska – absolwentka oraz pani Agnieszka Morzy – nauczycielka przyrody.

     Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.
W Białymstoku medale przyznawane są przez Prezydenta Miasta od 2004 roku.

 

GALERIA

 

wychowawca: Grażyna Makuszewska