Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Ważne informacje

Obiady w roku szkolnym 2017/18

29-08-2017

Informacja dotycząca wpłat na żywienie w roku szkolnym 2017/2018

 

1.      Od bieżącego roku szkolnego wpłaty na żywienie przyjmowane  będą wyłącznie drogą internetową.

2.      Wyjątkowo  w miesiącu wrześniu prosimy o osobisty odbiór kartek obiadowych przez rodziców z uwagi na potrzebę podpisania oświadczenia.

3.       W załączeniu druk oświadczenia.

4.      Szczegółowa informacja o wysokości opłat będzie dostępna od 1 września 2017r. na stronie szkoły.

 

Załącznik do wydrukowania:

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na zamieszczanie informacji ( imię i nazwisko, klasa, daty nieobecności, wysokość odpisu) o odpisach żywieniowych na stronie internetowej szkoły mojej/mojego córki/syna…………………………………ucz. kl………..

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                                              / podpis rodzica/