Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Święto Szkoły 17.V. 2017r.

29-05-2017
     17 maja 2017 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość zainaugurowała modlitwa w intencji szkoły z udziałem dyrekcji, pedagogów, pracowników szkoły, uczniów z rodzicami oraz pocztu sztandarowego SP 50 w Białymstoku. Nabożeństwa odbyły się w kościele rzymskokatolickim p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku oraz w cerkwii prawosławanej p.w. Świętego Jerzego Wielkomęczennika w Białymstoku.
     Następnie klasy 0-3 bawiły się na „Balu u Królowej Jadwigi”, który poprowadziła pani Urszula Marciniak-Bagińska przy wsparciu pani Neli Bielawskiej oraz pani Izabeli Bartoszuk. Klasy młodsze, ponadto poznawały legendy o naszej patronce, które w tym dniu czytali dzieciom w klasach zaproszeni członkowie społeczności szkolnej min.: babcie, dziadkowie, ciocie. Nie obyło się też bez zadań do wykonania: rebusów, kolorowanek i konkurencji tematycznie przybliżających Świętą Królową Jadwigę
i jej czasy.
     Część oficjalną obchodów Święta Szkoły poprowadzili uczniowie klasy IV C: Maria Skutnik oraz Jakub Przechodzki przygotowani przez panią Elżbietę Piast-Szlubowską.
      Uroczystość uświetnili swoją obecnością ksiądz Mirosław Niebrzydowski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Karola Boromeusza w Białymstoku, ksiądz mitrat Grzegorz Misijuk proboszcz Parafii Prawosławnej Świętego Wielkomęczennika Jerzego w Białymstoku, pani Anna Gawryluk - doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz przewodniczący Rady Rodziców pan Jerzy Dudel.
     Na początku pani dyrektor Teresa Halina Duniewska skierowała ciepłe przemówienie okolicznościowe do wszystkich zgromadzonych na uroczystości szkolnej.
    Następnie, uczennica klasy IV D Patrycja Kozikowska przedstawiła prezentację multimedialną przybliżającą wartości, na które wskazywała swoją postawą nasza patronka. 
    Podczas apelu okolicznościowego tradycyjnie zostały wręczone Statuetki Jadwisi. W kategorii nauczyciel otrzymała ją pani Romulada Czerwińska - nauczyciel bibliotekarz, zaś  w kategorii przyjaciel szkoły - statuetkę Jadwisi wręczono pani Annie Gawryluk - doradcy metodycznemu szkolnictwa specjalnego i integracyjnego Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
     W bieżącym roku nie przyznano statuetki uczniowi, ze względu na fakt, że reforma edukacji wydłużyła czas nauki w szkole podstawowej, a więc kolejny absolwent otrzyma „Jadwisię” dopiero za dwa lata.
    Nagrody rzeczowe, ufundowane przez firmę Agmar –dostawcę mleka i owoców do szkół, otrzymali z rąk pani dyrektor Teresy Haliny Duniewskiej tegoroczni laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych:
- Emilia Szpakowska (6c): laureatka dwóch konkursów przedmiotowych: z języka polskiego (opiekun: p. Grażyna Makuszewska)  oraz z przyrody (opiekun: p. Agnieszka Morzy),
- Marcin Paczkowski (6c): laureat konkursu przedmiotowego z matematyki (opiekun: p. Katarzyna Tomkiel),
- Fabian Łopieński (6c): laureat konkursu przedmiotowego z informatyki (opiekun: p. Anetta Pograbniak).
    Jak co roku, symbolicznie, ale bardzo uroczyście, oddaliśmy hołd naszej patronce składając  kwiaty pod portretem Świętej Jadwigi Królowej Polski.
    Uroczysty apel uświetnił też swoją obecnością występ naszego chóru szkolnego pod dyrygenturą pani Urszuli Wiluk. Wykonał on między innymi hymn szkoły, którego słowa nawiązują do życia Świętej Jadwigi oraz historii naszego kraju.
    Po części oficjalnej pani dyrektor Teresa Halina Duniewska podziękowała Zespołowi ds. Patrona za zorganizowanie Święta Szkoły.
    Następnie, młodzież klas 4-6 pod opieką wychowawców bawiła się na „Jadwiżańskich harcach” czyli dyskotece szkolnej zorganizowanej przez DJ. Roberta.
    Przy okazji święta w klasach całej szkoły ukazały się gazetki poświęcone życiu i czasom Królowej Jadwigi, a na holu bloku sportowego panie: Alicja Drewicka, Ewa Masajło, Anna Piłaszewicz, Elżbieta Piast- Szlubowska, Małgorzata Owczarczyk - zorganizowały wystawy prac pokonkursowych. Wszyscy mogliśmy, więc w tym dniu podziwiać między innymi przepiękne komnaty, portrety Królowej Jadwigi oraz prace literackie nagrodzone w konkursie „Królowa Jadwiga moim wychowawcą”. Te piękne dzieła powstały dzięki inwencji twórczej   i zaangażowaniu naszych wspaniałych uczniów.
Tekst: p. Urszula Marciniak-Bagińska