Szkoła Podstawowa nr 50 im. Św. Jadwigi Królowej Polski
Herb Polski

Z życia szkoły

Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci w klasie 3f

20-03-2017
    W marcu 2017 r. klasę 3 f odwiedzili specjaliści z Ośrodka Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Goście przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat: "Statystyka leśnictwa i ochrony przyrody dla dzieci". Poruszone zostały między innymi zagadnienia takie jak: podstawowe gatunki drzew, występowanie typów lasów, główne zagrożenia lasów oraz podstawowe dane z zakresu ochrony przyrody. Dzieci podczas zajęć słuchały odgłosów zwierząt, oglądały zdjęcia związane z przyrodą, rozwiązywały rebusy, zagadki i krzyżówki. Na koniec uczniowie otrzymali dyplomy przyjaciela lasu i przyrody oraz upominki. Spotkanie było bardzo interesujące i podobało się dzieciom.
                                                                                                                         Tekst i zdjęcia:
                                                                                                                    Pani Iwona Sadowska